Разград  11 °CПетък, 1- ви Декември
USD  1.78925 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Започна ремонтът на покрива на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев" в Разград

Започна ремонтът на покрива на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев" в Разград Източник: Инфо Разград

Разград

Най - после започна ремонтът на покрива  на регионалната библиотека ,,Проф. Боян Пенев,, в Разград, който течеше като кошница , при всеки по обилен дъжд, хвърляйки в паника и ужас работещите в него служители. За да опазят културното и писмено наследство, много често те се превръщаха в пожарникари и спасители и въоръжени с метли , найлони и кофи , успяваха да опазят книжния фонд на културната институция. Ремонтът се извършва  по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“   и  е   в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот. Проектът е на обща стойност 825 295,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е на стойност 572 079,56 лв., от финансов инструмент са 193 216,06 лв., а собствен принос на Община Разград – 60 000 лв. С този грандиозен ремонт на културната институция , се очаква тя да добие европейски вид и визия и вече служителите в него да не  изтръпват при всеки валеж, а се отдадат на основната си работа и дейност.
Шенол  Ахмедов
 
 


Прочетете също
Top