Разград  5 °CПетък, 27- ми Януари
USD  1.79516 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Свободни работни места в област Разград към 28 ноември

Свободни работни места в област Разград към 28 ноември Източник: Инфо Разград

Област

Бюро по труда – Разград /общините Разград,  Лозница и Цар Калоян/ 
1 домашен помощник, средно образование
1 помощник-готвач, средно образование
1 готвач, средно образование
2 шивачи, основно образование
2 гладачи, основно образование
1 крояч, основно образование
3 миячи, превозни средства, средно образование
1 аргончик, средно образование, спец. ”Машиностроене”
1 диспечер топлопренос, средно образование спец. ”Електротехника и енергетика”
1 монтьор, електронно производствено оборудване, средно образование спец. ”Електроника и енергетика”
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно/висше образование, спец. „Електротехника, електроника и автоматика”
1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, средно техническо образование
1 инженер-контролно измервателни прибори и автоматика, висше техническо образование
1 помпиер, средно техническо образование
1 монтьор, електрооборудване, средно техническо образование
1 етикетировач, средно, основно образование
2 електротехнци, пром. предприятие, средно техническо образование
1 работник - дезинфектор, основно/начално образование
2 шофьори на автобус, средно образование кат. „Д”
1 работник - кухня, основно образование
5 машинни оператори, кроене, средно образование
5 работници, кланица, основно образование
19 лекари, висше образование
2 фелдшери, висше образование
5 акушерки, висше образование
5 апаратчици, химически процеси, средно образование
14 общи работници, основно/средно образование
10 медицински сестри, ПВУЗ/ВУЗ
1 машинен оператор, металообработващи машини
4 пакетировачи, основно/средно образование
  
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
  
-3а обучение по време на работа
1 пълнач
1 младши юрисконсулт
1 монтьор, електрооборудване
1 монтьор, електронно производствено оборудване
1 монтьор, поддръжка инсталации и оборудване
1 експерт, контролно - измервателни прибори и автоматика
 
 -За осигуряване на заетост
1 главен диспечер, топло и електропроизводство
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения и топлопреносна мрежа
1 помпиер
  
Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/ 
2 настройчици, керамично производство, средно образование
1 ръководител транспорт, висше образование
1 кранист, основно ПК/Кранист
1 крупие, средно образование
1 грънчар, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За осигуряване на заетост
 
1 офис мениджър
  
Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/
1 психолог, училищен, висше образование по специалността
2 шофьори на автобус, основно образование, правоспособност 
2 медицински сестри, висше образование по специалността
10 машинни оператори, кроене –работното място е за гр. Русе
2 лекари, анестезиология, висше образование (1 с и 1 без специалност)
                                                      
** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top