Разград  5 °CПетък, 27- ми Януари
USD  1.79516 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Свободни работни места в област Разград към 23 януари

Свободни работни места в област Разград към 23 януари Източник: Инфо Разград

Област

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, средно образование/електротехника и енергетика

1 охранител, средно образование, ПК „Сигурност”

3 електротехници, средно техническо образование

5 работници обработка вътрешности, основно/средно образование

5 работници, кланица, основно/средно образование

3 зареждачи, промишлено производство, основно/средно образование

3 работници, сортиране основно/средно образование

5 пакетировачи, основно/средно образование

5 машинни оператори, средно образование

2 машинисти ,еднокофов багер, средно образование/моторни превозни средства/

1 работник, товаро-разтоварна дейност, основно образование

1 специалист с контролни функции, висше/икономика/

2 контрольори качество, средно, висше

1 вътрешен одитор, средно, висше

2 миячи превозни средства,средно образование

10 машинни оператори, кроене, средно образование

19 лекари, висше образование

2 фелдшери, висше образование

5 акушерки, висше образование

2 санитари, средно образование

10 медицински сестри, ПВУЗ/ВУЗ

1 личен асистент, основно образование

1 оператор, пътно-строителни машини, професионална квалификация ПСМ

1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, средно образование/транспортна техника/

1 прислужник, домашен,средно образование

5 водачи мотокар, проф.квалификация

7 машинни оператори, шиене на кожени изделия, средно образование

4 домашни санитари, професионална квалификация

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

-За стажуване

1 младши юрисконсулт

-За заетост

1 производител ръчно на хляб

1 монтьор, поддръжка инсталации и оборудване

2 продавач-консултанти


-За обучение

1 работник кухня

3 работници, свързване на горната лицева част на обувки

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 грънчар, средно образование

2 настройчици, керамично производство, средно образование

1 крупие, средно образование

1 началник смяна, висше образование

1 специалист с контролни функции, въвеждане на данни, висше образование

1 отчетник, планиране на материали, средно/висше образование

1 шивач, основно образование

1 завеждащ, административна служба, средно/висше образование

2 специалисти, управление на човешките ресурси, средно/висше образование

1 механик, земеделски машини, средно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в три направления:

- За осигуряване на заетост

10 общи работници, строителство на сгради

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 продавач-консултант, средно образование

1 монтажник, дограма, основно образование

1 лекари, вътрешни болести, висше медицина (без специалност)

2 медицински сестри, висше образование по специалността

10 машиннни оператори, кроене –работа в Русе

2 лекари, анестезиология, висше образование (1 с и 1 без специалност)

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top