Разград  31 °CПетък, 21- ви Юни
USD  1.82464 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира „Работилница за иновации“

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира „Работилница за иновации“

Област

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира „Работилница за иновации“ по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Събитието ще се състои на 26 септември 2023 г. (вторник) от 10:00 в НЧ „Добри Войников“, град Шумен.
„Работилницата за иновации“ ще събере студентите в дискусия на тема „Алелопатията в растителната защита“, която ще бъде модерирана от ментори – експерти в областта.
Целта на събитието е да бъде анализирана основната информация и да бъдат потърсени възможни решения за приложението на алелопатията като иновативен подход при отглеждането на културните растения и растителната защита.
Дискусията ще обърне внимание на следните въпроси: Кои са видовете алелопатия и как могат да се използват при отглеждането на културните растения? Кои са възможните пътища за пренасяне на вещества с алелопатично действие? Кои са предимствата и недостатъците на методите за приложение на алелопатията в растителната защита? Какви решения могат да се предложат за преодоляване на недостатъците? Може ли съвместното отглеждане на няколко култури да се приложи на големи площи? Безопасно ли е използването на екстракти от алелопатични растения като биопродукти за растителна защита? Ще бъдат разгледани възможностите за приложение на растенията с атрактантно (привличащо) или репелентно (отблъскващо) действие в растителната защита. В резултат се очаква да се подобри разбирането за сложните взаимоотношения между културните растения и останалите организми в агроекосистемите.
Дейностите по проекта се реализират в партньорство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Лесотехнически университет, Технически университет – Габрово, Тракийски университет – Стара Загора и още седем водещи университети в Европа
Инфо Търговище 
 
 


Прочетете също
Top