Разград  20 °CПон, 20- ти Май
USD  1.80361 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Приемат документи за общинския фонд „Ин витро“

Приемат документи за общинския фонд „Ин витро“ Източник: Община Разград

Разград

Община Разград започна днес прием за настоящата година на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. Това става на основание чл. 8 във връзка с чл. 9 на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. За 2024 г. приемът на документи продължава до 1 декември, като те се подават от 1 до 30-то число на всеки месец в деловодството на Община Разград, стая 06, партерен етаж, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. и на e-mail: оbshtina@razgrad.bg.
Заседанията на постоянната комисия, която разглежда и одобрява подадените заявления на правоимащите двойки, са закрити и се провеждат всяка първа седмица от месеца от 13.30 ч. в стая 508 на Община Разград. Неин председател е ресорният зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ Елка Неделчева.
Максималната стойност на финансовата подкрепа за 2024 г. спрямо предходната бе увеличена от 2500 на 3000  лв. с решение от 26 март на Общински съвет-Разград.
Общинският фонд „Ин витро“ съществува от 2012 г. Досега в семейства, получили финансова подкрепа, са се родили 20 деца - по 10 момичета и момчета. Миналата година се е родило едно момченце, а подпомогнати с общо 13 144 лв. са били 6 двойки.
Право на финансиране по Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми имат семейства и двойки със стерилитет, при които може да се приложи лечение с методите на Асистираните репродуктивни технологии. Част от останалите критерии са:
да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
да нямат задължения към Община Разград;
да са здравно осигурени /без прекъснати здравноосигурителни права/;
да не са осъждани за престъпления от общ характер и поставени под запрещение и други критерии.
Правилникът, както и документите за кандидатстване, са публикувани на сайта на Община Разград, рубриките „Общински съвет“ и „Здравеопазване“.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top