Разград  30 °CПон, 22- ри Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Подписаха споразумение за осигуряване на средства за най-големия от проектите от Инвестиционната програма

Подписаха споразумение за осигуряване на средства за най-големия от проектите от Инвестиционната програма

Разград

Кметът на община Разград Добрин Добрев подписа споразумение с министъра на регионалното развитие инж. Виолета Коритарова за още един от проектите на Община Разград, които са включени в Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Това информираха от общинския пресцентър.
Проектът „Ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград” е на най-голяма стойност сред седемте одобрени - 31 089 680,68 лв. с ДДС. Предвижда се проектът да се реализира в продължение на 3 години, като за всяка от тях ще се отпуска необходимата за предвидените дейности сума.
По проекта поетапно ще бъдат изпълнени дейности по почистване и укрепване на бреговете на р. Бели Лом в регулацията на град Разград и ще се осигури пропускателната способност на сеченията при преминаване на максимални оразмерителни водни количество. Техническото решение е изработено на база хидроложки и хидравлични изчисления за р. Бели Лом. Общата дължина на речното корито на р. Бели Лом, която преминава през Разград, е 3950 м. По проекта ще бъде премахната компрометираната бетонова конструкция на дъното и ще бъде изградено изцяло ново корито на реката с 6 рампи за обслужване на коритото от почистваща техника. Ще се извърши ревизия на мостовите съоръжения в участъка от бензиностанция „Петрол” до бившия Месокомбинат, част от мостовете ще се ремонтират, а други ще бъдат подменени.
С това подписаните споразумения на Община Разград за осигуряване на средства по Инвестиционната програма за общински проекти, заложена в държавния бюджет стават 5. Останалите одобрени са:
„Ремонт на общински път RAZ 1111/III 204 Разград-Благоево/ граница общ. (Разград-Попово) Еленово Дриново/III 204/“ за 1 012 800 лева;
„Ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110 / RAZ 1113 o.п. Разград-Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец - /III-205/“ - 2 429 451,67 лв. без ДДС;
„Реконструкция на ул. "Странджа" и прилежащите кръстовища в гр. Разград - Трети участък от ул. "Странджа" - 1 048 406.74 лв. без ДДС;
„Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Разград“ - 875 000.00 лв. без ДДС.
По реализацията на тези проекти вече тече подготовка за обявяване на обществени поръчки за определяне на изпълнители.
За пръв път в държавния бюджет бе предвиден ресурс за реализация на общински проекти съобразно проектната готовност на общините. За Община Разград бе предвидено финансиране за 7 проекта на обща стойност над 43 милиона лева.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top