Разград  11 °CПетък, 1- ви Декември
USD  1.78925 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Пчелари и земеделци се обединиха около обща кауза за опазване на пчелите

Пчелари и земеделци се обединиха около обща кауза за опазване на пчелите Източник: Областна администрация Разград

Област

Областният управител на област Разград Драгомир Златев откри и ръководи проведената днес в Областна администрация работна среща във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциозни дейности.
 В дискусията участваха представители на Областния пчеларски съюз „Лудогорска пчела 2022“, членовете на управителния съвет на Сдружението на зърнопрозводителите в Лудогорието, Областна дирекция по безопасност на храните и Областна дирекция „Земеделие“.
Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Разград д-р Върбан Петков и екипът му припомниха най-важните текстове от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:
Съгласно чл. 4 от Наредбата се разрешава третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника – от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден. Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.
Разпоредбата на чл. 5 от нормативния документ регламентира, че възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси, заоре или дискува цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) и интензивни горски култури преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за пчеларството.
Особено важни са разпоредбите на член 9а от Наредбата според които Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.Електронната платформа съдържа географска информация за актуалните граници на слой "Физически блокове" от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).
Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top