Разград  24 °CНеделя, 14- ти Април
USD  1.83612 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Област Разград иска финансиране от 4,5 млн.лв. за превенция срещу бедствия

Област Разград иска финансиране от 4,5 млн.лв. за превенция срещу бедствия

Област

Областният управител Владимир Димитров свика на редовно годишно заседание Областния съвет за намаляване риска от бедствия.
В дневния ред присъстваше преглед на състоянието на защитата при бедствия  в общините в област Разград през 2023 г.             и разглеждане на приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2024 г. Те бяха представени от Николай Атанасов,  гл. експерт в Областна администрация Разград.
На заседанието бе приет годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия през 2023 г., приет бе и план с приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2024 г.
Общо 17 искания са изпратени от всички общини на област Разград и от Областна администрация до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за превенция срещу бедствия, като общата стойност на исканото финансиране за областта е 4,5 млн.лв.                                             
 На заседанието се проведе тренировка за реагиране при обявено „бедствено положение“  със съставните части на ЕСС и общините в Област Разград.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top