Разград  13 °CПон, 20- ти Март
USD  1.84113 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Кметът Денчо Бояджиев подписа договор за сътрудничество с фирма за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили

Кметът Денчо Бояджиев подписа договор за сътрудничество с фирма за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили Източник: Община Разград

Разград

Започват дейностите по разрешаване на проблема с излезлите от употреба МПС, изоставени от собствениците им на паркинги общинска собственост.
Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев подписа вчера договор за сътрудничество с фирма за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Дейностите по документа стартират от началото на февруари, а срокът за действие на договора е 5 години.
Дейностите по създаване на ефективна устойчива система за управление на отпадъците от МПС ще се извършват на база приетото през юни 2021 г. изменение на Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, както и съобразно националното законодателство. Предстои общински служители след обход да актуализират списъка с изоставените върху общински паркинги автомобили. Към последното подобно преброяване през февруари 2021 г. излезлите от употреба коли в Разград бяха 138. Всяка ще се заснема от всички страни и ще й се поставя стикер с информация за собственика, че ако не я изнесе до 3 месеца от имота общинска собственост, тя ще бъде транспортирана до охраняема площадка за временно съхранение на ИУМПС.
Според подписания вчера договор за сътрудничество между Община Разград и русенското дружество „Мегапартс“ООД фирмата има ангажимент да транспортира за своя сметка и със свой транспорт изоставените автомобили до денонощно охраняема площадка за временно съхранение на ИУМПС. Там всяка кола ще престоява 14 дни, ако в този период собственикът прояви желание автомобилът да му бъде върнат, ще трябва да плати разходите за принудителното му транспортиране – 150 лв., както и по 4 лева за всеки ден престой. Ако собственикът на колата не се появи, на 15-ия ден фирмата получава възможност да разкомплектова возилото, като издава удостоверение за разкомплектоване на ИУМПС съгласно изискванията на Наредбата за излезли от употреба МПС.
Община Разград призовава собствениците на излезли от употреба автомобили сами да предприемат мерки за отстраняването им от паркоместата, от които имат нужда водачите от Разград и гостите на града, за да не се налага прилагането на описаната по-горе процедура.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top