Разград  31 °CПетък, 21- ви Юни
USD  1.82993 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

ДГ“Дора Габе“-Ясеновец спечели финансиране за проект „Интеркултурен модел на детска градина“

ДГ“Дора Габе“-Ясеновец спечели финансиране за проект „Интеркултурен модел на детска градина“

Разград

Детска градина “Дора Габе“-Ясеновец спечели финансиране за проект „Интеркултурен модел на детска градина“. На 12 септември в Парк Хотел Москва в гр. София се състоя церемония по връчване на Договорите по Конкурсна процедура 2023г. към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/.
Договорите бяха връчени на директора на детската градина Павлина Тончева от зам.-министъра на образованието Наталия Митева и директора на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов.
Детската градина се класира на шесто място по приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.
Проектът е на стойност 26 520,82 лв. Целта му е внедряването на рефлексивни подход за формиране на интеркултурна компетентност с всички адресати в детската градина, запазване и развитие на тяхната културна идентичност с фокус на децата от трите етнически общности у нас чрез кодиране в програмната система на детската градина на ново образователно направление, съобразно маркерите на интеркултурната образователна среда в с. Ясеновец – община Разград.
Целевата група са 50 деца от различни етноси - роми, турци и българи, обучавани и възпитавани в основната сграда на ДГ№2“Дора Габе“ с. Ясеновец.
Чрез дейностите по проекта ще се опознаят различията като ценност, ще се повиши уважението към интеркултурната идентичност и ще се изгради модел на поведение в детската градина и извън нея придобиване на повече увереност и самочувствие, както и толерантно отношение към интеркултурните различия.
В дейностите по проекта „Интеркултурен модел на детска градина“ са включени различни ателиета: ателие „Моят етнос, моята националност“, ателие „Литературно творчество и театър“, ателие “Вълшебства от думи“, ателие „Танцувай с мен“, ателие „Изяви себе си“, ателие „Опознай културното многообразие“. Чрез работата в ателиетата ще се изгради интеркултурна компетентност у деца, родители и учители, ще се създадат педагогически условия за осигуряване на ранен и равен достъп до качествено образование, ще се изгради интеркултурен модел на детска градина по отношение на външната и вътрешната педагогическа среда. Той ще бъде приложен и в следващите четири години.
След приключване на проекта дейностите ще се трансформират в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
Формирането на интеркултурната компетентност у учители и родители ще инициира и внедряване на програма по интеркултурно образование в детската градина.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top