Разград  29 °CПон, 22- ри Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

11 са кандидатите за кмет на Разград, 12 са листите с канидидати за общински съветници /СПИСЪК/

11 са кандидатите за кмет на Разград, 12 са листите с канидидати за общински съветници /СПИСЪК/ Източник: Инфо Разград

Избори

За местните избори за кмет на община Разград до изтичане на крайния срок се регистрираха 11 кандидати. Това са:
7. Галина Милкова Георгиева- Маринова /ПП ГЕРБ/
12. Васил Димитров Петров /БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ/
13. Валентин Стефанов Василев /ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА/
21. МАРИЯ ГРИГОРОВА ГОСПОДИНОВА /ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД/
28. СИМЕОН ПАНОВ ИЗВОРОВ /ЛЕВИЦАТА!
42. Ивелина Любомирова Ангелова /ВЪЗРАЖДАНЕ/
49. Георги Милков Димитров /ПП СВОБОДА/
57. Хабибе Кязим Расим /Движение за права и свободи – ДПС/
63. КАЛОЯН РУМЕНОВ МОНЕВ /МИР/
66. Мирослав Тодоров Грънчаров /КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ/
71. Добрин Младенов Добрев 

Регистрираните листи за общински съветници за Разград са 11 Ето листите на по-големите партии и коалиции:
ВЪЗРАЖДАНЕ:
101. Ивелина Любомирова Ангелова
102. Ивайло Иванов Хъневски
103. Деян Михайлов Дацев
104. Валери Лазаров Великов
105. Светла Георгиева Чавеева
106. Максим Михайлов Балтаджиев
107. Стела Боянова Куртева
108. Росица Стефанова Йорданова
109. Доротея Сталинова Маринова-Иванова
110. Радостина Станева Василева
111. Димитър Минков Димитров

ЛЕВИЦАТА!
101. СИМЕОН ПАНОВ ИЗВОРОВ
102. ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА ЯНЕВА
103. АЛИ БАЙРЯМОВ БУКОВСКИ

МИР
101. КАЛОЯН РУМЕНОВ МОНЕВ
102. АНТОН РУМЕНОВ МОНЕВ
103. МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
104. МАРИЯН ДИМИТРОВ ЦАНЕВ
105. НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ШИШЕВ
106. ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
107. АЛБЕНА ЛЮДМИЛОВА ИЛИЕВА
108. ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
109. СНЕЖАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
110. Заличен

Движение за права и свободи – ДПС
101. Хабибе Кязим Расим
102. Левент Али Апти
103. Зафер Ахмед Хюсеин
104. Елис Салиева Фейзиева
105. Асение Фахриева Касим
106. Биляна Николаева Асенова
107. Адевие Мехмед Алиева
108. Сузан Ремзи Сабри
109. Танер Салим Сали
110. Фериде Мухарем Тасим
111. Али Бахриев Кязимов
112. Ирфан Салъфов Ахмедов
113. Гюнай Лютфи Фетта
114. Красимир Младенов Мизурски
115. Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
116. Шефика Хасанова Камбурова
117. Олджай Фийзула Осман
118. Мехмед Сабриев Басриев
119. Тюркян Селяйдинова Мехмедова
120. Фатме Мехмедова Мустафова
121. Салим Нергинов Аптиев
122. Емел Фахридин Рамаданова
123. Бахтияр Хасанов Хюсеинов
124. Денислав Симеонов Андреев
125. Юкюш Хасанова Сюлейманова-Халил
126. Сузан Мухарем Мустафа
127. Ахтер Исметов Чилев
128. Кемран Юксел Мехмед
129. Февзие Ерсин Мехмед
130. Хюсеин Метин Вели
131. Найде Фейзиева Шукриева
132. Айгюл Мустафа Хамди
133. Левент Ахмедов Мехмедов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. МАРИЯ ГРИГОРОВА ГОСПОДИНОВА
102. БЛАГА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
103. СТАНИСЛАВ КИРЕВ КИРЕВ
104. МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ РАДЕВ
105. МАРГАРИТА ПЕТРОВА РАДЕВА
106. ЕНЧО КОСТОВ ВАСИЛЕВ
107. МАРИЯ СЕРГЕЕВА РАДИОНОВА
108. КОНСТАНТИН КИРИЛОВ КОЛЕВ
109. МИРОСЛАВ КАМЕНОВ КОРЕВ
110. МАРИЯ ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
111. САМЕТ ЕЛШАНОВ МЕХМЕДОВ
112. МАРТИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
113. ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
114. ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДЕНЧЕВА
115. ИРЕНА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
116. ВИОЛЕТА КАЛЕВА ПЕТРОВА

ПП ГЕРБ
101. Галина Милкова Георгиева-Маринова
102. Наско Стоилов Анастасов
103. Радиана Ангелова Димитрова
104. Надежда Радославова Димитрова
105. Михаил Парашкевов Тодоров
106. Хубан Евгениев Соколов
107. Валентина Маркова Френкева-Белчева
108. Марияна Йорданова Вълчева
109. Людмила Йорданова Димитрова
110. Садифе Исметова Ахмед
111. Светослав Теофилов Банков
112. Стефан Димов Стефанов
113. Галин Пенчев Парашкевов
114. Димитър Цонев Стефанов
115. Павел Стефанов Наковски
116. Мариан Пламенов Иванов
117. Айтен Кязимова Неджибова
118. Марина Петрова Христова
119. Елена Ангелова Дочева
120. Владимир Станиславов Христов
121. Ахмед Басриев Ахмедов
122. Белчо Пенчев Белчев
123. Атанас Неделчев Атанасов
124. Пламен Петров Пантилеев
125. Юзджан Джеватов Рамаданов
126. Росица Ненова Якимова
127. Ахмед Мехмед Мехмед
128. Денис Халилов Ахмедов
129. Юмер Шенолов Реджебов
130. Соня Петрова Стоянова
131. Рашид Ахмедов Юмеров
132. Кремена Колева Бабова
133. Росен Стойчев Русев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)
101. Стоян Димитров Ненчев
102. Елка Александрова Неделчева
103. Руско Кулев Дянков
104. Атанас Станчев Станчев
105. Станислава Веселинова Русева
106. Любомир Асенов Райчев
107. Ивайло Георгиев Димитров
108. Евгени Гутев Драганов
109. Павлина Николова Русева
110. Татяна Петрова Къйчева
111. Николай Пламенов Пенчев
112. Андрей Петков Андреев
113. Кремена Рашкова Радева
114. Искрен Живков Атанасов
115. Емилия Вълчева Станкова
116. Росица Николова Николова
117. Николай Стефанов Колев
118. Павел Стефанов Русев
119. Петя Венкова Великова
120. Диян Стефанов Колев
121. Владислав Руменов Андреев
122. Цветелина Валериевна Кожанова-Енчева
123. Ибрям Сюлейманов Ахмедов
124. Десислав Стефанов Досев
125. Джунейт Хасан Сали
126. Младен Минков Аспарухов
127. Пламен Веселинов Павлов
128. Борислава Руменова Йовчева-Касабова
129. Иванка Добрева Недева
130. Богомил Величков Величков
131. Сергей Даков Русев
132. Цветанка Цонева Цонева
133. Али Зекерие Абдурахим

Днес ЦИК трябва да изтегли номерата, под които партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат записани в бюлетината. 
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top