Разград  30 °CПон, 22- ри Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

12 докладни записки обсъдиха постоянните комисии към местния парламент

12 докладни записки обсъдиха постоянните комисии към местния парламент Източник: Община Разград

Разград

12 от постоянните комисии към Общински съвет-Разград заседаваха във вторник, 18 юни, в подготовка на юнската сесия на местния парламент. Това информираха от пресцентъра на Общината. Докладните записки бяха представени от кмета Добрин Добрев и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева.
Нова Наредба № 32 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разград ще бъде приета на заседанието на Общинския съвет на 25 юни. Подобен нормативен акт се изисква от Закона за ветеринаромедицинската дейност, според който общинските съвети трябва да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. В Наредбата с цел запазване на баланса между обществения и частния интерес се регламентират правила и задължения за физическите и юридическите лица, свързани с отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, определят се местата (районите), в които могат да се отглеждат селскостопански животни на територията на община Разград и се регламентира обема на животновъдната дейност в тях. Според мястото за отглеждането на селскостопански животни територията на общината се районира, както следва: първи градски район, втори градски район, трети градски район и четвърти район (селски).
Бяха одобрени и изменения в друга общинска наредба - Наредба № 14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. Предложенията са за актуализация на цени и такси на предоставяни услуги, определяне на нови услуги и актуализиране на наименованията на административни услуги и добавяне на уникалния идентификатор от Регистъра на услугите. Предложенията за изменения на цените и таксите са от Капанския ансамбъл, Художествената галерия „Проф. Илия Петров”, Регионалния исторически музей, Обредния дом, ОП „Паркстрой”, ОП „Общински пазари” и Приюта за бездомни животни и скитащи кучета.
На сесията ще се обсъжда и докладна записка за учредяване на право на строеж в имот - частна общинска собственост, намиращ се в Бизнес зона „Перистър”. Относно имота е получено искане от „Ханел” ЕООД за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на цех за производство на електронни компоненти. Размерът на инвестицията ще е 1 500 000 лв., а разкритите работни места - не по-малко от12.
Ще бъде одобрено и Споразумение за партньорство и сътрудничество между побратимените градове и побратимяване между Кметство Стаучени, Община Кишинев в Република Молдова и Община Разград. Предвижда се и приемане на План за действие на община Разград в изпълнение на стратегия на област Разград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Съветниците ще обсъдят и докладна за продажба на имот - частна общинска собственост на собствениците на законно построена в него сграда в Дряновец на цена 13 618 лв., 30% от продажбата ще се използват за финансиране на изграждането, основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на Дряновец.
Продължаване с по 4 години на срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти - частна общинска собственост на четирима наематели също ще се обсъжда на сесията.
Последната докладна в дневния ред е за учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот - публична общинска собственост в землището на Островче за поставяне на пчелини.
Пълният текст на докладните записки е публикуван на сайта на Община Разград.
Заседанието на Общински съвет-Разград, което започва в 13.30 ч. на 25 юни, вторник, ще се излъчва по КИС 13, както и на интернет и Фейсбук страниците на Община Разград.
Инфо Разград
 
 


Прочетете също
Top